سجاد خیری

تصویر وکیل

سجاد خیری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه آزادگان یک نرسیده به بانک تجارت ساختمان هایلند طبقه 6 واحد 2
تلفن محل کار: 09144453852
تلفن همراه:09144453852
    Cart