سجاد وجدان قره باغ

تصویر وکیل

سجاد وجدان قره باغ

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان برق کوچه تقی زاده ساختمان والا طبقه 3 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143406065
    Cart