سعید اسماعیلی ثانی

تصویر وکیل

سعید اسماعیلی ثانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه اول خ مدنی 2 کوچه 22(خانبابا خان یک ) پلاک 128
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09121934358
    Cart