سعید جواندل

تصویر وکیل

سعید جواندل

شماره پروانه: 1391020214120755
تاریخ صدور: 1391
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام مجتمع استاد شهریار طبقه 4 واحد 404
تلفن محل کار: 04432248462
تلفن همراه:09141887090
    Cart