سعید خیبری

تصویر وکیل

سعید خیبری

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان کشتگر ساختمان الماس غرب طبقه 7 واحد 708
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09143405737
    Cart