سعید عباسی چهارراهی

تصویر وکیل

سعید عباسی چهارراهی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه- خ خیام جنوبی -کوچه تربیت -پلاک 3 طبقه 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141414582
    Cart