سلمان علیپور قوشچی

تصویر وکیل

سلمان علیپور قوشچی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه آزادگان 1 بین بانک ملی و تجارت ساختمان هایلند طبقه 3 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09125718366
    Cart