سمیرا پاشایی

تصویر وکیل

سمیرا پاشایی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه پنجراه روبروی جهاد دانشگاهی ساختمان 69 طبقه 3 واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09142843725
    Cart