سمیه مرشد

تصویر وکیل

سمیه مرشد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان ماندگار واحد 107
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09101419989
    Cart