سولماز اژدرقراغاجی

تصویر وکیل

سولماز اژدرقراغاجی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ کشتگر (دانش) ساختمان الماس غرب طبقه اول واحد 109
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143895396
    Cart