سولماز حسن زاده

تصویر وکیل

سولماز حسن زاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان خیام جنوبی نرسیده به فلکه جهاد مجتمع کریمی (جنب بانک قوامین ) ط 2 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144474424
    Cart