سولماز نوین سلمانی

تصویر وکیل

سولماز نوین سلمانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان برج آسمان طبقه 6 واحد 602
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141492087
    Cart