سیامک میر زاده قاریاغدی

تصویر وکیل

سیامک میر زاده قاریاغدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: خ 15 خرداد (خالصه) مجتمع پزشکی ابوعلی سینا طبقه دوم واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143811209
    Cart