سیامک گل محمدی قره باغ

تصویر وکیل

سیامک گل محمدی قره باغ

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیام جنوبی ما بین چهاراه دانش و فلکه خیام مجتمع تیموری طبقه 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144407119
    Cart