سیدچیا دهار

تصویر وکیل

سیدچیا دهار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد چهارراه میدان آراد خیابان طالقانی شرقی ، پاساژ سردار طبقه 2 واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143420170
    Cart