سید رسول قریشی

تصویر وکیل

سید رسول قریشی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سردشت
آدرس: سردشت بلوار پاسداران پایین تر از دادگستری روبروی اداره پست
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144441207
    Cart