سید عباسی – خوشبخت

تصویر وکیل

سید عباسی – خوشبخت

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه .خیابان حسنی.خیابان حسن زاده ساختمان 16 طبقه 7 واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141416025
    سبد خرید