سید عز الدین قریشی مکری

تصویر وکیل

سید عز الدین قریشی مکری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان چهارراه شهرداری ، خیابان بهرامی ، جنب باجه پستی حبیبی ساختمان جدید حسام الدین طبقه دوم واحد اول
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144828680
    Cart