سید قدرت الله مهرنوش

تصویر وکیل

سید قدرت الله مهرنوش

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه دانشکده اول استادان کوی 19 بن بست دوم ساختمان گل نرگس طبقه 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141418980
    Cart