سید نجم الدین قریشی

تصویر وکیل

سید نجم الدین قریشی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیام جنوبی ساختمان تخت طاوس
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141683703
    Cart