سینا عبدالکریمی

تصویر وکیل

سینا عبدالکریمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: شوط
آدرس: پلدشت خیابان شهریار غربی بالاتر از مسجد جامع طبقه فوقانی بیمه معلم
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144627305
    Cart