شاهین شجاع قبادی

تصویر وکیل

شاهین شجاع قبادی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه مخابرات اول چهاراه برق مجتمع جواهر طبقه 4 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141406062
    Cart