شاهین عبدالهی

تصویر وکیل

شاهین عبدالهی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: میاندوآب - خیابان طالقانی نرسیده به خیابان شهدا ساختمان میلاد نور طبقه 4 واحد 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143811299
    Cart