شریف عظیمی

تصویر وکیل

شریف عظیمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: مهاباد میدان شهرداری روبروی بانک سپه ساختمان مهندس بهیار طبقه 3 واحد 6
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143419436
    Cart