شعله هاشمی

تصویر وکیل

شعله هاشمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: سلماس
آدرس: خیابان مصطفی خمینی کوچه شهید رحمتی پلاک 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143489554
    Cart