شهرام احمدی زاد

تصویر وکیل

شهرام احمدی زاد

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خیابان طالقانی شرقی ساختمان بغدادی طبقه دوم واحد 3
تلفن محل کار: 04442222090
تلفن همراه:09144420174
    Cart