شیرین خسروی فر

تصویر وکیل

شیرین خسروی فر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خ حسنی ساختمان بهار پلاک 50 طبقه اول واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09149407416
    Cart