شیرین رحیمی

تصویر وکیل

شیرین رحیمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: مهاباد خیابان صلاح الدیدن ایوبی غربی ساختمان خمایزی طبقه 5 واحد 9
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144423272
    Cart