شیما یزدانی

تصویر وکیل

شیما یزدانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی خیابان امام کوچه مدرس ساختمان آیلار طبقه 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141405203
    سبد خرید