صابر فیضی

تصویر وکیل

صابر فیضی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد میدان شهرداری خیابان جمهوری اسلامی روبروی پست بانک حیدری طبقه فوقانی طلای قدسی
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144426265
    Cart