صالح نوری

تصویر وکیل

صالح نوری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ شهید امینی روبروی مجتمع آموزشی مومنی ساختمان امیر (کوروش ) طبقه 3 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143894228
    Cart