صمد پور احمد ثانی

تصویر وکیل

صمد پور احمد ثانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان باکری نبش دانش (کشتگر) پلاک 335 طبقه همکف
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144404855
    Cart