صمد یگانه باری

تصویر وکیل

صمد یگانه باری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ استادان روبروی اداره اوقاف (نبش کوچه 6) پلاک 59 ساختمان آراد طبقه 1 واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141450744
    Cart