عادل سلیمی حسنلو

تصویر وکیل

عادل سلیمی حسنلو

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: بوكان
آدرس: بوکان میدان آزادی (فرمانداری ) خیابان شهید چمران ، نبش کوچه صنوبر 1
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141844500
    Cart