عادل عباسی

تصویر وکیل

عادل عباسی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش یک مجتمع الماس غرب طبقه 6 واحد 607
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09370318473
    Cart