عباس جدیدی

تصویر وکیل

عباس جدیدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش جنب مجتمع های شورای حل و اختلاف ساختمان آذربایجان طبقه 5 واحد 14
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141418960
    Cart