عباس زینالی حاجیلاری

تصویر وکیل

عباس زینالی حاجیلاری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: خوي
آدرس: خوی بلوار شهید بهشتی مجتمع متین طبقه سوم واحد 19
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143632287
    Cart