عباس کاوسی قره قشلاقی

تصویر وکیل

عباس کاوسی قره قشلاقی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیابان برق نرسیده به پل آپادانا روبروی اداره ورزش وجوانان برج جمال طبقه دوم واحد 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143464458
    Cart