عبدالحسین داداشپور

تصویر وکیل

عبدالحسین داداشپور

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان جهاد روبروی معاونت درمان پلاک 35 طبقه 5 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09121348526
    Cart