عبدالسلام ترابی حماملار

تصویر وکیل

عبدالسلام ترابی حماملار

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ باکری روبروی بیمارستان کوثر مجتمع یاس 1 واحد 13
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144417203
    Cart