عبداله صمدیان سنگر

تصویر وکیل

عبداله صمدیان سنگر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه بلوار باهنر نبش خیابان معلم ساختمان تخت جمشید طبقه 6 واحد 7
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143882416
    Cart