عبداله علیاری فر

تصویر وکیل

عبداله علیاری فر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: خیام جنوبی بین چهارراه دانش و فلکه خیام کوچه شماره 5 ساختمان شرکاطبقه سوم واحد 404
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144408248
    Cart