عبدالکریم محمدی

تصویر وکیل

عبدالکریم محمدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه فلکه خیام جنوبی ساختمان پاسارگاد طبقه 5 واحد 2
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09194809845
    Cart