عادل عبدی

تصویر وکیل

عادل عبدی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: شهرستان ارومیه - ارومیه خیام جنوبی نبش کوچه 13 مجتمع تجاری خیام طبقه 3 واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143476379
    Cart