عسگر گوزلی

تصویر وکیل

عسگر گوزلی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه فلکه خیام ساختمان اداری تجاری آذربایجان طبقه 2 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141410688
    Cart