علیرضا آقازاده

تصویر وکیل

علیرضا آقازاده

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان بهداری خیابان شیخلو روبروی بسیج آپارتمان ماهان واحد یک
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143417470
    Cart