علیرضا بابا میری

تصویر وکیل

علیرضا بابا میری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مهاباد
آدرس: مهاباد خیابان جمهوری اسلامی کوچه بالاتر از قنادی ممتاز (خمایزی ) ساختمان محمودی آذر طبقه 6 واحد 10
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144422406
    Cart