علیرضا بانگ زارع

تصویر وکیل

علیرضا بانگ زارع

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ تمکین وش کوی نگارستان آپارتمان نگار واحد 1 طبقه 1 (شیخ تپه)
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144393871
    Cart