علیرضا حیدرنژاد شرامین

تصویر وکیل

علیرضا حیدرنژاد شرامین

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان سربازان گمنام جنب درمانگاه علیاری برج آسمان طبقه 5 واحد 37
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144419055
    Cart