علیرضا خلیلی قره کندی

تصویر وکیل

علیرضا خلیلی قره کندی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه سه راه کاشانی نبش کوی کیوان پلاک 91
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143473769
    Cart